Hội trường Chi Khê

Vị trí: tầng 03
Diện tích: 140 m2
Sức chứa tối đa: 120 khách

Phòng

 

Diện tích

(m2)

SỨC CHỨA

Chữ U

Rạp hát

Lớp học

Tiệc

Cocktail

Chi Khê

140 m2

60

120

96

90

120


Phòng

 

Diện tích

(m2)

SỨC CHỨA

Chữ U

Rạp hát

Lớp học

Tiệc

Cocktail

Lam Hồng

1050 m2

350

1000

650

600

800

Bắc Sơn

140 m2

40

100

60

60

80

Nam Sơn

140m2

40

100

60

60

80


Phòng

 

Diện tích

(m2)

SỨC CHỨA

Chữ U

Rạp hát

Lớp học

Tiệc

Cocktail

Lam Hồng

1050 m2

350

1000

650

600

800

Bắc Sơn

140 m2

40

100

60

60

80

Nam Sơn

140m2

40

100

60

60

80


TOP

Tin liên quan